InformationHär finner du som boende på Vindfället lite information om bostadsområdet.FASTIGHETSSKÖTSEL - Fastighetsskötseln utförs utav Riksbyggen. De har sin expedition på Vindfällegatan 2-10 mot vändzonen. Går att nås via mail vaktis@vindfallet.se. Besökstid Mån-fre 8,45-09,00 och Mån-tors 15,30-16,00


FELANMÄLAN - Alla felamälan görs till Dag och Natt 0771-860 860 alt via riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se


BARNVAGNSRUM - Finns i varje entréplan.


MOPEDRUM - Finns i nedre garaget. Tyvärr räcker inte platserna till alla, så det finns en kölista. Kontakta vaktmästeriet om du är intresserad.


TRAFIK INOM OMRÅDET - Området är lugnt och barnvänligt och är därför avsett att vara bilfritt. Vid flyttningar, möbeltransporter m m är det dock tillåtet att med varsamhet köra på områdets interna gator.


GARAGE - Finns vid infarterna till området. Tyvärr räcker inte platserna till alla varför kölistor har måst upprättas. Kontakta vaktmästeriet om Du önskar garageplats. I både övre och nedre garagen finns tvätt- och mekplatser.


PARKERING - Får endast ske på för parkering anvisade platser. Överträdelser kommer att beivras. Bevakning sker genom Nokas bevakning väst tfn. 0522-194 94.


TVÄTTSTUGOR - Vi har tre stycken tvättstugor på området som ligger på Vindfällegatan 12, 24 och 38. Vi förväntar oss också att när Du tvättat så RENGÖR DU TVÄTTAVDELNINGEN EFTER DIG!


Bokning vid någon av föreningens terminaler som finns på Vindfällegatan 12 och 38 eller via internet: http://vindfallet.mine.nu/login.html


ÄNDRINGAR - Bostadsrättsinnehavare får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens medgivande. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.


BALKONGLÅDOR - Måste placeras på insidan av balkongräcket då risk annars föreligger att de kan ramla ned och skada någon.


ALLMÄNNA UTRYMMEN - I trapphus och andra allmänna utrymmen får inte cyklar (särskilda cykelrum finns i källare eller på gården), skidor, leksaker o. dyl. ställas. Det är osnyggt, försvårar städpersonalens arbete, utgör brandrisk och det är framförallt till hinder för rörelsehindrade och ambulanspersonal. Respektera rökförbudet som gäller i de allmänna utrymmena.


EXTRA UTRUSTNING - Tvätt- och diskmaskin o. dyl. får inte kopplas till blandarpip, utan skall ha fast anslutning. I annat fall kan kallvatten komma in i varmvattenledningarna. Elanslutning till tvättmaskin i badrum måste enligt lag vara fast. Vi förutsätter att Du anlitar fackman vid här nämnda installationer.


KABEL-TV - Våra fastigheter är anslutna till Com hem, finns även Telia fiber i alla lägenheter.SKADEDJUR, OHYRA - Om Du upptäcker ohyra i kök eller garderober kontakta genast vaktmästeriet. Vi har avtal med försäkringsbolag och saneringsföretag.


SOPHANTERING - Separering av sopor och avfall sker på området. Det finns sophus vid infarten på området för plåt, papper, tidningar, glas, mjölkkartonger, hård plast, mm. Lägg inga sopor på marken, det fördyrar sophanteringen.


HUSDJUR - Hundar och kattor får inte rastas i barnens sandlådor eller på andra platser där barn leker. Vi förutsätter att DU som hundägare tar upp hundens avföring, så att fastighetsskötaren slipper bli nedstänkt av hundträck när han klipper gräsmattan. Hundar får ej springa lösa på föreningens mark.


BORDTENNISRUM - Köper bricka i vaktmästeriet.


BASTU - finns på Vindfällegatan2-10 vid vaktmästeriet. Damer - tisdag och fredag 16.00-21.00. Herrar - onsdag och lördag 16.00-21.00.


MOTIONSLOKAL - Finns på Vindfällegatan 34 en trappa ner. Medlemavgift till denna lokal tar föreningen ut.


SNICKERI - Föreningen har en lokal som man kan snickra och måla i, föreningen lånar även ut lite maskiner till dem som har lokalen.


HEMFÖRSÄKRING - Tänk på när ni tecknar hemförsäkring att den skall gälla för bostadsrätt.


SMÅREPARATIONER - Kontakta vaktmästaren för att få reda på vad föreningen åtager sig att utföra och vad lägenhetsinnehavaren själv måste bekosta.


PARKANLÄGGNINGAR - Var rädd om våra planteringar, träd och buskar. De är till för allas trevnad. Beträd inte gräsmattorna under den våta årstiden, det blir så fula gångar. Låt inte barnen klättra i träden och om Du är hundägare, rasta inte hunden i rabatter!


ÖVRIGT - Färg för att måla balkongväggarna eller uteplatserna tillhandahålles av fastighetsskötarna.


ANDRAHANDSUPPLÅTELSE - Styrelsen medgiver inte andrahandsupplåtelse om inte särskilda skäl föreligger.


Vi vill med dessa råd och anvisningar försöka skapa en god boendemiljö på vårt område och att försöka så långt det är möjligt att hålla boendekostnaderna nere. Men vi är också i behov av Din medverkan. Om vi är rädda om varandra, husen och miljön blir det både trivsammare och billigare att bo.


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM HOS OSS PÅ VINDFÄLLET.


Mvh

STYRELSEN


 

   

“Att leva och att bo - ett måste som skall göras med trygghet, värdighet och full nöjsamhet...”